Zber veľkoobjemového odpadu

V 43. a v 44. týždni sa v obci Most pri Bratislave uskutoční zber nasledovného veľkoobjemového odpadu:

  • Starý nábytok  - stoly, stoličky, kreslá, skrine, postele, váľandy, nábytkové steny,

                                      kuchynské linky, police,

Pozvánka na zasadnutie OZ

P O Z V Á N K A

na základe § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o Obecnom zriadení

z v o l á v a m

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) v Moste pri Bratislave, ktoré sa uskutoční

dňa 20. októbra 2016 (štvrtok) o 18.00 hod.

v obradnej miestnosti v Moste pri Bratislave  

 

 

P r o g r a m :

1.Otvorenie 

Ponuka práce - učiteľka v MŠ

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete v priloženej prílohe.

Ponuka práce - referent/tka pre správu registratúry,podateľne a sekretariátu

Podrobné informácie o pracovnej ponuke nájdete v priloženej prílohe.

Zastupovanie počas neprítomnosti detskej lekárky MUDr. Špalekovej

V Moste pri Bratislave

04. 10. 2016, 18. 10. 2016 a 25. 10. 2016 – utorok od 08.00 hod. do 11.00 hod.

V Tomášove

05. 10. 2016, 12. 10. 2016, 19. 10. 2016, 26. 10. 2016 – streda od 08.00 hod. do 11.00 hod.

24. 10. 2016 – pondelok od 08.00 hod. do 11.00 hod.

 

Ostatné dni zastupujem MUDr. Matejková v Dunajskej Lužnej:

Pondelok: 07.00 hod. – 11.00 hod.

Utorok: 13.30 hod. – 16.00 hod.

Streda: 14.00 hod. – 16.00 hod.

Štvrtok: 07.00 hod. - 11.00 hod.

Stránky

Subscribe to Most pri Bratislave RSS